Verschil multi- interculturaliteit

Multiculturaliteit en interculturaliteit zijn twee begrippen die vaak door elkaar worden gebruikt, omdat men niet weet wat het verschil is tussen de twee.

“Inter (latijn) staat voor ‘tussen’ en ‘multi’ (latijn) voor verschillende” . (Vink, 2009, p. 17) ‘Cultuur’ kunnen we verklaren in de enge en brede zin van het woord. In de enge zin gaat over kunst in het algemeen. In de brede zin gaat het over het functioneren van een samenleving.

Bij multiculturaliteit leven verschillende culturen naast elkaar, maar ze hebben weinig of geen contact (interactie). Bij interculturaliteit is het anders. Hier hebben de verschillende culturen die naast elkaar leven in de samenleving wel interactie. Bij interculturaliteit is er voortdurend sprake van wederzijdse beinvloeding tussen de verschillende culturen.

Advertenties